fbpx

Voorbeeld berekening box 3 belasting Vastgoed

Voorlopige aanslag zoals bekend op 10-05-2023 vanuit www.belastingdienst.nl

Let op!
Wij zijn geen belastingexpert of adviseur. Dit is slechts ter indicatie.
Wil je weten hoe jouw persoonlijke situatie eruit ziet? Neem daarvoor contact op met een belastingadviseur.

De situatie
Stel¬†je¬†hebt¬†een¬†pand¬†van¬†‚ā¨¬†250.000¬†met¬†een¬†schuld¬†van¬†‚ā¨¬†175.000

De berekening
Stap 1: Bereken het rendement per vermogen
Stap 2: Bereken het gezamenlijk vermogen
Stap 3: Bereken de grondslag op sparen en beleggen
Stap 4: Berken jouw aandeel in de rendementsgrondslag
Stap 5: Berken jouw voordeel uit sparen en beleggen

We nemen iedere stap met jou door.

Stap 1:
Bereken het rendement per vermogen.

We gaan er in dit voorbeeld dus uit dat je alleen één pand in bezit hebt die je verhuurt.
Verder houden we dus geen rekening met eventuele spaargeld of andere bezittingen.

De berekening gaat als volgt:

Allereerst moeten we het rendement op je bezittingen berekenen.
Het rendementspercentage op bezittingen is 6,17%
Dat¬†betekent¬†dat¬†we¬†6,17%¬†van¬†‚ā¨¬†250.000¬†moeten¬†nemen.
Dat¬†komt¬†uit¬†op¬†‚ā¨¬†15.425
Dit wordt dus gezien als je rendement op jouw bezit, in dit geval het pand.

Vervolgens gaan we kijken naar de schulden.
Allereerst mag je per persoon een zogenoemde drempel in mindering brengen.
Dit is ‚ā¨ 3.400 per persoon. Dus wanneer je een partner hebt, en jullie bezitten samen het pand,
dan¬†mag¬†je¬†2¬†x¬†‚ā¨¬†3.400¬†in¬†mindering¬†brengen.
Voor dit voorbeeld gaan we er vanuit dat jij in je eentje het pand bezit.

Dus¬†van¬†de¬†schuld¬†van¬†‚ā¨¬†175.000¬†mogen¬†we¬†‚ā¨¬†3.400¬†in¬†mindering¬†brengen.
Dan¬†blijft¬†er¬†dus¬†‚ā¨¬†171.600¬†over.
Over dit bedrag moeten we het rendement op aftrekbare schuld berekenen.
Dat¬†is¬†2,57%¬†van¬†‚ā¨¬†171.600,¬†wat¬†uitkomt¬†op¬†‚ā¨¬†4.410,12

Om te kijken wat jouw belastbaar rendement is, moeten we nu de uitkomst van het rendement op jouw bezittingen minus het rendement op de aftrekbare schulden nemen.
Dus¬†‚ā¨¬†15.425¬†–¬†‚ā¨¬†4.410,12¬†=¬†‚ā¨¬†11.014,88

Stap 2:
Bereken het gezamenlijk vermogen

De berekening hiervoor is de bezittingen minus de aftrekbare schulden.

Hierbij tel je jouw bezittingen bij elkaar op (dus ook eventueel spaaargeld en overige bezittingen). Wanneer je een fiscale partner hebt, tel je hier dus ook de bezittingen van die persoon erbij op.

In ons voorbeeld hebben we √©√©n pand van ‚ā¨ 250.000 en verder geen bezittingen of vermogen.

De aftrekbare schulden hebben we net berekend (‚ā¨ 175.000 – ‚ā¨ 3.400) en is ‚ā¨ 171.600

Om je vermogen te berekenen moeten we jouw bezittingen minus de aftrekbare schulden doen.
Dus¬†‚ā¨¬†250.000¬†–¬†‚ā¨¬†171.600¬†=¬†‚ā¨¬†78.400
Dit vermogen wordt ook wel de gezamenlijke rendementsgrondslag genoemd.

Stap 3:
Bereken de grondslag sparen en beleggen
Hierbij neem je het gezamenlijke rendementsgrondslag, dat we bij stap 2 hebben berekend, en halen we het heffingsvrijvermogen er vanaf.
Het heffingsvrijvermogen is in 2023 ‚ā¨ 57.000 p.p. (indien je dus een fiscaal partner hebt gezamenlijk ‚ā¨ 114.000)

De berekening voor de grondslag op sparen en beleggen (of in dit geval alleen beleggen, want spaargeld hebben we in dit voorbeeld niet) ziet er als volgt uit:
‚ā¨ 78.400 (de uitkomst van stap 2) minus ‚ā¨ 57.000 (het heffingsvrijvermogen in 2023).
De¬†uitkomst¬†is¬†‚ā¨¬†21.400

Stap 4:
Bereken jouw aandeel in de rendementsgrondslag

Hierbij deel je jouw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag. Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met 100.

In ons voorbeeld ziet dit er als volgt uit:
Grondslag beleggen (uitkomst stap 3) ‚ā¨ 21.400 / de gezamenlijke rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) ‚ā¨ 78.400 ¬†X100% = 27,30% (afronden op 2 decimalen achter de komma)

Stap 5:
Bereken jouw voordeel uit sparen en beleggen
Hierbij neem je het belastbaar rendement en vermenigvuldig je dit met jouw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag.

Met andere woorden:
Uitkomst van stap 1 X het percentage dat je hebt berekent bij stap 4

In¬†ons¬†geval¬†is¬†dat¬†dus¬†‚ā¨¬†11.014,88¬†X¬†27,30%¬†=¬†‚ā¨¬†3.007,06

Je betaalt 32% belasting over dit bedrag.
Dus¬†32%¬†van¬†‚ā¨¬†3.007,06¬†=¬†‚ā¨¬†962,26

‚ā¨¬†962,26¬†is¬†dus¬†de¬†belasting¬†die¬†je¬†in¬†box¬†3¬†over¬†2023¬†betaalt.

In de Online Vastgoed Cursus en in de IBA Community delen we nog meer info over de belasting, waaronder belasting in box 2 en wat de voor- en nadelen zijn wanneer je gaat investeren vanuit een BV of privé.