fbpx

Als het aan Hugo De Jonge ligt, komen er tussen nu en 2030 ruim 900.000 woningen bij. En met de woningnood zouden dat hele mooie plannen zijn. Was het niet zo dat deze plannen er al jaren zijn. 

Ieder jaar weer wil de regering 100.000 woningen toevoegen aan de woningmarkt. Echter blijft de teller telkens rond de 80.000 liggen. Dit zijn de redenen en daarmee ook meteen onze twijfels of dat het deze keer wel haalbaar zou zijn:

 

Regels Nieuwbouw

Als je woningen wilt toevoegen aan de woningmarkt, moet je aan een hoop regels en onderzoeken voldoen. Dit neemt behoorlijk wat tijd en geld in beslag. Het kan zomaar dus zijn dat je tussen de anderhalf en de tien jaar verder bent voordat je een vergunning krijgt om te bouwen, afhankelijk natuurlijk van de grootte van je plannen en welke bestemming het eerst had. 

 

Verwerkingstijd Ambtenaren

Mocht je wel aan alles voldoen binnen een korte periode, dan moet het ook nog goedgekeurd worden door onze ambtenaren. Echter komt het gereld voor dat deze niet beschikbaar zijn of dat men niet weet welke ambtenaar het plan zal moeten behandelen. Hierdoor duurt het nog eens langer voordat het plan wordt bekeken en eventueel goedgekeurd wordt. In de meeste gevallen krijg je niet bij de eerste keer een vergunning en kom je dus weer onderop de stapel te liggen als je een vernieuwd verzoek indient.

 

Nieuwe Wetgeving

Regelmatig komt er weer een nieuwe wet bij. Je zult maar net begonnen zijn met je plan, wat door deze nieuwe wet weer aangepast moet worden omdat het anders niet aan de eisen voldoet. Bijvoorbeeld het stikstof probleem. Hierdoor zijn talloze projecten stil komen te liggen. Dit kost niet alleen tijd, maar ook nog eens geld. Als je dit geld geleend hebt, wordt het een duur grapje, mits je het kan blijven betalen zonder de inkomsten omdat het project niet klaar is. 

 

Stijgende Bouwkosten

Één van de redenen dat projecten vaak niet meer tot stand komen is omdat het niet meer rendabel is. En laten we nu net in een periode zitten waarbij de bouwmaterialen nog steeds enorm in kosten stijgen. Hierdoor kan je niet meer berekenen wat een project over een aantal maanden precies gaat kosten. Omdat men niet het risico wilt nemen dat hun project verlies maakt, kiezen ze ervoor om helemaal niets te doen.

 

Stijgende Overige Kosten

Naast de bouwkosten stijgen ook andere kosten zoals de hypotheekrentes en de koopprijzen. Hierdoor wordt het duurder voor kopers om een woning aan te kopen. Als het alleen maar blijft stijgen, kom je op een gegeven moment op een punt dat het niet meer rendabel is om iets aan te kopen. De maandelijkse lasten worden te hoog waardoor men de aankoop uitstelt. Dan blijf je met niet verkoopbare woningen zitten omdat ze simpelweg te duur zijn. Dit zal de woningnood ook niet oplossen, want je kunt wel de woningen hebben, maar ze moeten ook bewoond worden. 

 

Een Tekort Aan Veel Dingen

We hebben al jaren te maken met een tekort aan mensen in de bouw. Dat zal de komende jaren niet gaan veranderen. We leven nu eenmaal in een welvarend land en dat betekent dat er steeds minder mensen bereidt zijn om met hun handen te werken. Wellicht wordt het tekort wat opgevangen door vluchtelingen of arbeidsmigranten, maar ook hier zullen gestudeerden tussen zitten die hun handen hiervoor niet uit de mouwen gaan steken.

Maar niet alleen het te kort aan mensen, ook het tekort aan energie en bouwmaterialen die niet te leveren zijn zullen ervoor zorgen dat de plannen zeer waarschijnlijk niet gerealiseerd gaan worden. Want wat heb je aan een mooi plan zonder de materialen om het uit te voeren? Of aan een nieuwbouwwoning zonder elektriciteit? Helemaal niets!

 

Ze hebben hun doelstelling al jaren niet behaald

De twijfel wordt nog groter omdat ze al jaren hun doelstelling niet hebben behaald, ook in goede tijden toen er minder regels waren en nog geen tekorten. Dus waarom zouden ze het nu dan wel gaan halen? 

Het is tevens geen nieuw doel, maar een oud doel anders verwoord en door een ander persoon uitgesproken. 

 

Wij zien het dus niet als een plan die zal slagen, maar wellicht worden we verrast en zijn de wonderen de wereld nog niet uit.