fbpx

Er zijn natuurlijk verschillende varianten van huurcontracten.
Maar de basis is altijd hetzelfde. Wat is die basis dan precies?
Wat mag er nooit ontbreken in een contract?

We omschrijven hieronder 10 punten:

1) Volledige naam huurders

De volledige namen mogen niet ontbreken. En dan bedoelen we de namen van iedereen boven de 18 jaar. Want dan zijn ze allen ook verrantwoordelijk voor het betalen van de huur. Dus ook al gaat er een persoon uit huis of betaalt diegene niet. Dan is de rest alsnog verantwoordelijk en hoef jij niet achter je geld aan te gaan.

Daarnaast kun je zonder volledige namen ook geen goede screening uitvoeren. Want veel mensen hebben een roepnaam. Deze roepnaam staat
niet in hun paspoort vermeld en dus kun je dan ook geen gegevens opvragen.

2) Contact gegevens

Tegenwoordig wordt er veel gecommuniceerd via WhatsApp. Maar als je jouw huurders formeel op de hoogte van iets wilt brengen dan is het
beter om een adres of mailgegevens te hebben. Hierdoor kan jij altijd later bewijzen, bijvoorbeeld als je dit voor een rechter moet doen,
dat jij jouw huurders op de hoogte hebt gebracht van bepaalde gebeurtenissen. Door bijvoorbeeld een aangetekende brief te versturen of
door de mail te bewaren.

3) Gegevens van het gehuurde

Om achteraf nooit problemen te krijgen met wat jouw huurders precies huurden is het belangrijk om alle gegevens op te nemen. Dus wat is
het adres van het gehuurde. Zit er een parkeerplaats bij of een berging? Zit er g/w/l/ bij of schoonmaakkosten. Als je niks op papier
hebt staan dan ontstaat er onduidelijkheid en dat wil je niet creƫren.

4) Duur van overeenkomst

Omdat iedereen van tevoren wilt weten waar hij/zij aan toe is moet je ook de looptijd vermelden in het contract. Want je kunt iets verhuren voor bepaald of onbepaalde tijd, voor short-stay of long-stay. En indien de huurder er toch eerder uit wilt, na welke periode kan het contract opgezegd worden en wat is de opzegtermijn? Dit zijn allemaal looptijden die in het contract vermeld moet staan.

Voor de verhuurder is er wettelijk een looptijd vermeld. Deze is afhankelijk van de lengte dat een huurder het huidige object al van jou
huurt.

5) Hoogte van de huur

Om geen discussies te krijgen over wat een object aan huur kost, is het belangrijk om de huur op te nemen in het contract. En ook hier weer om wat voor huur het betreft. Is het kale huur? Is het huur inclusief meubels? Komen er servicekosten bij? Wat zijn deze servicekosten?

6) Onderhoud en reparaties

Waarvoor is de huurder zelf verantwoordelijk en waarvoor de verhuurder? Natuurlijk is dit ook opgenomen in het wettenboek. Echter moet je wel vermelden dat een huurder verplicht is om een melding te doen wanneer er onderhoud of reparatie nodig is. En waar en op welke manier zij dit dan moeten melden. Zowel een verhuurder als een huurder heeft een meldingsplicht om te voorkomen dat er verdere schade ontstaat bij bijvoorbeeld een lekkage.

7) Toegang tot het verhuurde

Als eigenaar mag je niet zomaar een verhuurde woning binnen gaan. Echter is het wel belangrijk dat je in het huurcontract opneemt wanneer je wel de woning mag betreden. Je wilt jezelf ook indekken, dat wanneer een huurder niet betaalt en te bereiken is, je wel kunt controleren of iemand niet dood in de woning ligt. Om maar als voorbeeld te geven. Dit moet je hebben opgenomen in het contract, anders overtreed je de wet.

8) Borgsom en kosten

Naast de hoogte van de huur betaalt een huurder ook een borg. Hoe hoog deze is moet ook opgenomen worden zodat je daar later geen discussies over krijgt. De borg krijgt een huurder namelijk terug nadat diegene de woning heeft verlaten en alles in orde is bevonden.

Daarnaast moet je ook opnemen wat de kosten zijn als een huurder bijvoorbeeld niet op tijd de huur betaalt. Want als dit vaak voorkomt
dan heb jij er ook meer werk aan en daarvoor mag de huurder beste een boete voor betalen.

9) Regels

Wat zijn de huisregels? Met hoeveel personen mag je in de woning wonen? Mag de persoon roken? Zijn huisdieren toegestaan? Regels die moeten omschreven zijn zodat de huurder weet waar hij zich aan moet houden.

10) Overige bepalingen

Zijn er nog andere wettelijke bepalingen die opgenomen moeten worden? Vergeet die dan ook niet te melden.

Wist jij dat je bij onze online vastgoed cursus veel voorbeeldcontracten krijgt?
Klik hier voor meer info over de Online Vastgoed Cursus

Het bedrijf

IBA BV
Zinkstraat 24 (Unit A4294)
4823 AD Breda
KvK 77994264

info@ibacoaching.nl